Akcja Rekomendująca Restauracje  "Polska od Kuchni"

 

Edycja XIII 2024 rok

 

Założenia ogólne

Organizator

Organizatorem akcji jest fundacja WIP (Warto im Pomóc) , 00-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41

 

Czas trwania akcji:

27.02.2024 r. - 20.04.2024 r.

 

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 25.04.2024 r. na uroczystej Gali.

 

Cele akcji:

 • gastronomia jako produkt turystyczny miast i regionów
 • rekomendowanie najlepszych restauracji
 • promowanie i wykreowanie potraw regionalnych,
 • prezentacja kuchni z różnych regionów świata
 • wytyczenie gastronomicznych tras i zagłębi gastronomicznych w miastach i regionach
 • przekierowanie strumienia konsumentów do miejsc o sprawdzonej renomie.

 

Jurorzy

Jurorami akcji są eksperci z WIP oraz ze strony Partnerów, znamienite osoby ze świata kultury, nauki i mediów oraz wybrani blogerzy kulinarni .

 

Kapituła

W skład Kapituły akcji wchodzą wybrani przedstawiciele spośród jurorów.

 

Uczestnicy

Uczestnikiem akcji jest restauracja, która spełniła warunki uczestnictwa opisanych w niniejszym regulaminie punkt II.1 i punkt II.2.

 

Nagrodą w konkursie jest statuetka „Złoty Widelec” i godło promocyjne.

 

Warunki uczestnictwa w akcji

Przekazanie do dnia 20.04.2024r. na adres organizatora, 00-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 bądź na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ostemplowanego i podpisanego przez właściciela bądź osobę upoważnioną bonu konsumpcyjnego stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu oraz stanowiący o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie według zasad określonych w Regulaminie.

Przesłanie formularza Zgłoszenia.

Bon konsumpcyjny i formularz zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej konkursu www.polskaodkuchni.com.pl

 

Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o uczestnictwie restauracji w akcji.

 

III. Zasady przeprowadzenia akcji

 

Organizator akcji przekazuje bony konsumpcyjne z jurorom akcji, którzy odwiedzają restauracje w terminie 20.03.2024 r.– 20.04.2024 r. Jurorzy do 21.04.2024 r. przekazują organizatorowi Akcji recenzje restauracji zawierające ocenę:

 • menu: forma prezentacji menu,
 • lokalu: klimat, aranżacja wnętrz, toalety,
 • jakość obsługi: czas oczekiwania na obsługę, umiejętność doradzania
 • klientowi w wyborze dań, znajomość języków obcych przez obsługę, wygląd
 • personelu (uniformy służbowe, higiena osobista), sposób podawania rachunku,
 • dań: forma podania, wygląd posiłku, smak,
 • dodatkowo premiowane: danie specjalne promowane w menu.

 

Kapituła Akcji zbiera się w wyznaczonym terminie do 22.04.2024 r. i dokonuje ostatecznej oceny i rekomendacji restauracji biorących udział w akcji.

 

Przy ostatecznej rekomendacji restauracji Kapituła bierze pod uwagę najwyższe oceny zawarte w rekomendacji jurorów.

Kapituła ma prawo nie przyznać wyróżnienia, mimo zgłoszenia udziału w akcji, o ile uzna, że lokal nie spełnia warunków wystarczających do jego uzyskania.

Dokumentacja z posiedzenia Kapituły zostaje zabezpieczona przez organizatora akcji.

 

Wyróżnienia

Kapituła przyznaje najwyżej ocenionym restauracjom statuetkę „Złoty Widelec” i godło promocyjne, którym mogą posługiwać się w swoich działaniach promocyjnych.

 

Wyróżnione restauracje otrzymują również od organizatora i na jego koszt naklejki rekomendacyjne.

Obowiązkiem wyróżnionej restauracji jest umieszczenie statuetki w widocznym miejscu w wewnątrz lokalu oraz oznaczenie przyznania rekomendacji naklejką na drzwiach wejściowych lub w innym widocznym dla klienta miejscu.

Wykaz restauracji rekomendowanych przez Kapitułę zostanie umieszczony na stronie konkursu www.polskaodkuchni.com.pl na stronie organizatora , a także zostanie podana do mediów.

W materiałach reklamowych wyróżnione restauracje mają prawo posługiwać się hasłem Laureat ,,Złotego Widelca” edycja XIII 2024 r.

 

Postanowienia końcowe.

Organizator planuje kolejne akcje rekomendacyjne w formie kolejnych edycji w cyklu rocznym.

Polska od kuchni – akcja Fundacji WIP (Warto im Pomóc)

01-864  Warszawa, ul. Kochanowskiego 31/41 tel: 22 897 67 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mail konkursowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.